Qui a épousé Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)?

Wang Mou a épousé Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing) .

Wang Wen a épousé Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing) .

Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Wang Mou

Description à ajouter bientôt.
 
 

Jiang Shi(Daughter of Jiang Qing)

 
Wedding Rings

Wang Wen

Description à ajouter bientôt.