Qui a épousé Li Shi(Wife of Zhurun)?

Zhu Run a épousé Li Shi(Wife of Zhurun) .

Li Shi(Wife of Zhurun)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Zhu Run

Description à ajouter bientôt.