Qui a épousé Liu Shi(wife Of Yangjiuze)?

Yang Jiuze a épousé Liu Shi(wife Of Yangjiuze) .

Liu Shi(wife Of Yangjiuze)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Yang Jiuze

Description à ajouter bientôt.