Qui a épousé Wang Shi(wife Of Zhang Rui)?

Zhang Rui a épousé Wang Shi(wife Of Zhang Rui) .

Wang Shi(wife Of Zhang Rui)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Zhang Rui

Description à ajouter bientôt.