Qui a épousé Zhou Shi(Wife of Lixueshi)?

Li Xueshi a épousé Zhou Shi(Wife of Lixueshi) .

Zhou Shi(Wife of Lixueshi)

Description à ajouter bientôt.
 
 
Wedding Rings

Li Xueshi

Description à ajouter bientôt.